Zkušební testy (rozsah 4 hodiny/týden)

Pro naše studenty pořádáme ve školním roce 2011/2012 ve spolupráci s CAMBRIDGE ESOL a BRITISH COUNCIL zkušební testy KET, PET, FCE, CAE. Jedná se o přesnou simulaci testů za použití originálních testových materiálů zasílaných z CAMBRIDGE ESOL. Testy zasíláme k vyhodnocení zpět do Velké Británie. Oprava trvá 3 týdny, "writing" o něco déle. Testy se konají jednou až dvakrát za měsíc a jsou pro naše studenty zdarma. Testování se odehrává hned po skončení vyučování a účast je dobrovolná.


Dále již dlouhá léta používáme při každodenní přípravě studentů ne testy tzv. PAST PAPERS (testy z předchozích let). Tyto testy se konají i několikrát týdně v rámci vyučování i po skončení. Během roku projdeme přibližně 80 testů.


Ve školním roce 2011/2012 budeme zkušební testy pořádat každý týden. Účast je dobrovolná nad rámec základní dotace 23 hodin/týden.


Kompletní zkušební testy v korektní podobě a přesným časovým harmonogramem jsou časově, organizačně a personálně nesmírně náročné. Nelze je tedy v žádném případě zařadit do základního vyučovacího času.
Image 0 -