Překlady a tlumočení

Korektury a kontroly správnosti

Podle typu textu a způsobu použití textu se volí optimální sada korektur.

 • První korekturu textu si vždy provádí sám překladatel přečtením textu a automatickou kontrolou pravopisu.
 • QA (Quality Assurance – systém zajištění kvality)
 • Základní korektura
 • Korektura druhým překladatelem
 • Zpětný překlad
 • Odborná korektura
 • Jazykové korektura
 • Předtisková korektura
 • Korektury a kontroly překladů podle normy ČSN/EN 15038.

Překlady

Překlady přijímáme a dodáváme v jakémkoliv požadovaném formátu a graficky přizpůsobeném zadání. Překlady jsme dle požadavků zákazníka schopni realizovat v expresních termínech, korektury překladů jsou zajišťovány rodilými mluvčími.

Našim klientům umožňujeme široký výběr různých jazykových kombinací pro přímé překlady, bez použití překladu do češtiny jako mezistupně; takový postup je výrazně kvalitnější a efektivnější.

Poskytujeme překladatelský servis nejen pro překlady obecných textů, ale také odborných, právních a uměleckých. Nabízíme také možnost úředního ověření překladů, tedy verifikaci překladu kulatým razítkem, například pro potřeby soudů.

Zajišťujeme

 • Standardní překlady do všech evropských a vybraných světových jazyků
 • Soudní překlady
 • Překlady ekonomických textů
 • Překlady technických textů
 • Překlady právních textů
 • Multilingvální překlady
 • Překlady pro EU, EK

Tlumočení

Službu tlumočení chápeme nejenom jako převod ústního sdělení z jednoho jazyka do druhého, ale také jako pomoc v orientaci v novém tématu, kultuře či prostředí.

S tlumočením z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny máme dlouholeté zkušenosti. Tlumočení je náročnou službou, která vám může výrazně pomoci při jednání či obchodní schůzce. Tlumočíme z angličtiny do češtiny a to jak konsekutivně, tak simultánně.

Konsekutivní tlumočení z angličtiny do češtiny


Typ tlumočení, kdy tlumočník počká, až řečník vysloví část svých myšlenek a odmlčí se, aby poskytl tlumočníkovi čas k překladu. Tento typ tlumočení se používá nejčastěji při obchodních jednáních, na přednáškách nebo školeních.

Simultánní tlumočení z angličtiny do češtiny

Při simultánním tlumočení hovoří tlumočník současně s řečníkem a překládá jeho projev okamžitě. Tlumočení se také někdy říká „kabinové“, jelikož na větších akcích (konferencích) sedí tlumočníci ve zvukotěsných kabinách, odkud překládají projevy řečníků.

Ceník

 • Překlady se soudním ověřením: od 350 Kč à 1 NS.
 • Běžné překlady od 230 Kč à 1 NS.
 • Tlumočení - od 550 Kč / hod.
 • Vícedenní tlumočení - od 450 Kč / hod.

Image 0 -