Jaké jsou nejčastější otázky zájemců o studium na naší škole?

Do kdy se mohu přihlásit, abych byl s určitostí přijat?

Jazyková škola Pastime garantuje přijetí ke studiu všem studentům, kteří doručí přihlášku do 31. srpna 2017. Ke studiu se můžete přihlásit i v průběhu školního roku, v tomto případě však záleží na naplněnosti jednotlivých studijních skupin.


Mohu nastoupit ke studiu, i když jsem propadl u maturity?

Ke studiu na naší škole můžete nastoupit i v tomto případě. Je však potřeba složit opravnou maturitní zkoužku do konce kalendářního roku 2017. V takovém případě budete mít i nadále statut studenta až do konce srpna 2018.


Mám odvolání na VŠ. Rozhodnutí o přijetí na VŠ obdržím v průběhu září.

V tomto případě můžete od 1. září nastoupit ke studiu na naší škole. Pokud se v průběhu září dostanete na VŠ, vrátíme Vám již uhrazené školné a bez jakýchkoli penalizací můžete studium na naší škole ukončit.


Jsem úplný začátečník. Mohu studovat na Vaší škole?

Můžete. Každoročně otvíráme nejméně 5 skupin. Ve skupině č.1 studují studenti s nulovou vstupní znalosti jazyka.


Jak mám zažádat o splátkový kalendář (11 měsíčních splátek)?

Na základě přihlášky obdrží každý student smlouvu o studiu. Smlouva obsahuje systém splácení ve třech splátkách. Máte-li zájem o splátkový kalendář s jedenácti měsíčními splátkami bez navýšení, nahlaste tento požadavek 1. září v kanceláři školy a splátkový kalendář Vám rádi připravíme. V tomto případě neplaťte žádné školné dříve, než obdržíte splátkový kalendář. Dále Vám bude ke stávající smlouvě o studiu vypracován dodatek o splátkovém kalendáři.


Kdy obdržím pozvánku k roztřiďovacím testům?

Pozvánku k roztřiďovacím testům obdržíte poštou v druhé polovině srpna. Roztřiďovací testy proběhnou 1. 9. 2017 v 9:00 a 11:00 hodin na adrese školy.
Image 0 -