FIREMNÍ VÝUKA – Pastime Náchod

Elitní kurzy pro manažery (lektoři, CV, reference)

 • Kurzy pro vedení společnosti i řadové zaměstnance
 • Státní správa, průmysl, ekonomie, cestovní ruch, medicína, pohostinství, právo /Aj, Nj, Rj, Fj, Šj/
 • Čas a intenzita dle požadavků zadavatele
 • Výuka přímo ve firmě nebo v prostorách naší školy
 • Škola s nejdelší tradicí v oblasti firemní výuky v regionu /16 let/
 • Reference na vyžádání
 • Vstupní, průběžný a závěrečný jazykový audit zdarma
 • Evidence docházky
 • Studijní materiál zdarma
 • Metodika dle Společného evropského rámce pro jazyky
 • Letní jazykový kurz zdarma
 • Rozdělení studentů do skupin zdarma
 • Vytvoření studijního plánu dle požadavku zadavatele zdarma
 • Ukázková výuka zdarma /Jako kvalitní jazyková škola, které jde o navázání dlouhodobé kvalitní spolupráce, nenabízíme u nových klientů pouze běžnou jednu ukázkovou hodinu zdarma, ale po osobní dohodě se zadavatelm kurzu jsme připraveni odučit dostatečně dlouhou zkušební dobu, která jasně prokáže komplexní kvalitu našich služeb. Ze zkušeností víme, že jedna či dvě zkušební hodiny nemusí ukázat rozdíl mezi špatnou a dobrou jazykovou školou.
 • Dotazníky ohledně zpětné vazby
 • Tým kvalifikovaných profesionálních lektorů s dlouholetou praxí
 • Kontrola kvality výuky naším interním inspektorem
 • Dotazníky ohledně spokojenosti studentů s výukou a přístupem lektorů
 • Moderní a efektivní komunikativní metoda výuky
 • Čeští a zahraniční lektoři
 • Možnost přípravy na mezinárodní jazykové certifikáty
 • Možnost výuky 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00
 • Možnost doplnit výuku o intenzivní víkendová soustřdění
 • Pomoc při získávání financí z EU
 • Kvalitní suplování při při pracovní neschopnosti lektorů
 • Monitorování průběhu výuky a stanovování cílů
 • Veškerá odpovědnost za administrativu kurzů
 • Efektivní výukové metody a motivace studentů
 • Disponujeme zázemím největší jazykové školy v ČR v oblasti denního pomaturitního studia
 • Držitel prestižních ocenění:
  • ZLATÁ KATEGORIE pro přípravná centra na mezinárodní
  • jazykové zkoušky
  • The Highest Climber in the Addvantage Programme for Institutions in 2012/ 2013 /absolutní vítěz v celé ČR/
  • Největší přípravné centrum k mezinárodním zkouškám v regionu
 • Doporučujeme osobní konzultaci

Image 0 -