Jazykové kurzy pro děti

Jazyková škola Pastime pořádá speciální kurzy pro žáky základních škol ve věku 6 – 14 let. Cílem kurzů je nadchnout děti pro cizí jazyk a vytvořit pozitivní vztah ke studiu. Kurzy nabízíme v následujících kategoriích: 1., 2., 3., 4. a 5. třídy a 6. až 9. třídy. Třídy (zde jsou kurzy navíc rozděleny dle úrovní).

Proč si vybrat jazykové kurzy pro děti Pastime?

  • malé skupinky (3 – 6 dětí)
  • intenzita výuky 1 x 90 minut týdně, 1 x 45 minut týdně
  • zkušení lektoři
  • rozdělení do skupin dle věku a znalostí
  • zajímavé skupinové slevy
  • velice přijatelné ceny
  • výlučně vyučující s VŠ příslušné aprobace (v žádném případě studenti či nekvalifikovaní)
  • zkušební hodiny zdarma

Charakteristika kurzů pro žáky 1. - 5. tříd

Lektoři používají ve výuce obrázkové příběhy, obrázkové kartičky, písníčky, říkanky a využívají hry spojené s pohybem. Děti si tak osvojují větné struktury a jednotlivá slovní spojení či výrazy ve smyslových kontextech a výuka se pro ně stává více motivující.


Děti se učí povídat o sobě, své rodině, zálibách a dalších zajímavých tématech odpovídajících jejich věku a jsou plně povzbuzovány k vyjadřování svých myšlenek pomocí jednoduché angličtiny.


Lektoři při komunikaci s dětmi používají jednoduché instrukce a pomáhají si prostředky neverbální komunikace.


Výuka je vysoce interaktivní, děti pracují s lektorem, ve dvojicích i skupinkách a učí se komunikovat.
Výuka žáků 1. a 2. třídy ZŠ se v počátcích studia soustředí na rozvoj mluvení a poslechu, při výuce žáků vyšších ročníků dochází k systematickému rozvoji všech jazykových dovedností – čtení, psaní, mluvení a poslechu.

Charakteristika kurzů pro žáky 6. - 9. tříd

Výukové materiály obsahují přitažlivá a nápaditá témata, která jsou založena na skutečných zájmech a zálibách dané věkové kategorie. Lektoři používají při výuce zajímavé projekty, které motivují k učení se anglickému jazyku. Výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují s lektorem, ve dvojicích i skupinkách. Žáci v hodinách diskutují, pracují s texty písní, hrají scénky a současně získávají nové informace o světě kolem sebe. Výuka probíhá v anglickém jazyce, mateřský jazyk je používán minimálně.

Cena školného

Cena za 1 semestr (20 x 45 min) je stanovena u všech jazykových kurzů pro děti na 1 500 Kč.


Image 0 -