Dálkové studium AJ/NJ (intenzivní forma studia při zaměstnání)

Jazyková škola zařazená do přílohy vyhlášky MŠMT

Jazyková škola Pastime působí v oboru výuky cizích jazyků již 18 let a za tu dobu jsme získali více než 1000 spokojených zákazníků. Všichni učitelé, kteří vyučují na naší škole splňují kvalifikační podmínky uvedené ve vyhlášce MŠMT č. 139/1997 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků pro výuku příslušného jazyka ve středních školách. Vysoká odbornost našich lektorů a profesionální přístup je pevnou zárukou velmi úspěšné výuky. Jsme dlouhodobě největší a prokazatelně nejúspěšnější školou svého druhu v náchodském regionu.

Specifikace studia

Jedná se o velice efektivní způsob studia při zaměstnání. Hlavní důraz se klade na získání či prohloubení schopnosti samostatně se vyjadřovat v běžných každodenních situacích, rozumět rodilým mluvčím a na písemný projev. Studium je rozděleno do dvou semestrů pro školní rok. Každý semestr se skládá z pěti soustředění po 25 vyučovacích hodinách. Semestrální hodinová dotace je 125 vyučovacích hodin (250 vyučovacích hodin každý školní rok). Velký důraz se klade i na samostatnou domácí přípravu mezi jednotlivými soustředěními. V tomto období studenti pracují na projektech, které obdrží od jednotlivých lektorů.

University of Cambridge ESOL Examinations

Škola vlastní certifikát University of Cambridge.

Školné

Školné za 1 semestr (125 vyučovacích hodin) je stanoveno na 12.500 Kč. Tato částka zahrnuje samotnou výuku, studijní materiály + studijní materiály pro samostatnou domácí přípravu.
Školné lze splácet v 5 splátkáchbez navýšení. Úhrada první splátky je stanovena do 20.9. 2016.

Místo výuky

Vlastní výuka probíhá na adrese: Karlovo náměstí 179, 547 01 Náchod.

Pedagogický sbor

Škola disponuje stálým a velice zkušeným sborem. Naši lektoři pravidelně procházejí odbornými školeními. Vyučuje se podle evropských standardů. Výběr lektorů probíhá v náročném dvoukolovém konkurzním řízení. Výuku vedou univerzitně vzdělaní čeští lektoři společně s rodilými mluvčími.

Jazykové úrovně

Velký důraz se klade na rovnoměrné rozdělení studentů do skupin. 1-Beginner, 2-Pre-Intermediate, 3-Intermediate, 4-Upper-Intermediate, 5-Advanced Rozdělení studentů do co možná největšího počtu skupin je jedním ze základních kamenů úspěšné výuky.

Přijetí ke studiu

Studenti neskládají přijímací zkoušky, pouze roztřiďovací testy. Na základě výsledků roztřiďovacích testů bude student zařazen do skupinky s odpovídající úrovní znalosti jazyka. Vzhledem k vysokému počtu tříd je zařazen každý zájemce, ať je jeho vstupní znalost jazyka jakákoliv. Přihlášky přijímáme i elektronicky.

Systém výuky

Tato forma studia je určena širokému okruhu zájemců. Každý semestr se skládá z pěti třídenních soustředění, do nichž spadá víkend. Výuka začíná vždy v pátek ve 14:00 hod (5 vyučovacích hodin), pokračuje v sobotu od 8:30 (10 vyučovacích hodin) a dále v neděli od 8:30 (10 vyučovacích hodin). Ukončení soustředění je v neděli v 17:30. Student nehradí žádné studijní materiály, vše je zahrnuto v ceně školného. Probírá se celá šíře jazyka: konverzace, gramatika, porozumění psanému a mluvenému slovu, písemný projev. K dispozici máme několik stovek audio a video kazet, DVD, CD, učebnic a testových materiálů. Na výuce se v každé skupině podílí několik českých lektorů a rodilých mluvčích.

Ubytování a stravování

Pro naše studenty zprostředkujeme velmi kvalitní a finančně výhodné ubytování a stravování.
Image 0 -